Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej

[X] Zamknij
Strona główna » Nagroda LW » Tryb przyznawania

Tryb przyznawania Nagrody

 

Nagroda Lecha Wałęsy przyznawana jest co roku. Laureatem Nagrody może być osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja oraz ruch społeczny działający na rzecz solidarności, wolności i demokracji, która:

• aktywnie działa na rzecz praw człowieka i obywatela, 
• charakteryzuje się otwartością na innych oraz tolerancją,
• promuje ideę globalnej współpracy opartej na uniwersalnych wartościach i poszanowaniu wszystkich ludzi,
• inspiruje innych do działania zgodnie z wymienionymi wyżej zasadami.

Nagroda może być przyznana jednemu lub większej liczbie laureatów. Kandydat do Nagrody może być zgłoszony przez każdą osobę fizyczną, osobę prawną, instytucję, organizację, partię polityczną oraz ruch społeczny.
Na Nagrodę składają się dyplom, medal i ekwiwalent pieniężny (100.000 USD).

Zgłoszenie kandydata do Nagrody powinno obejmować:
a) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia - w przypadku osoby fizycznej lub nazwę - w przypadku osoby prawnej, instytucji lub ruchu społecznego, a w miarę możności także inne dane identyfikujące tę osobę prawną, instytucję lub ruch społeczny,
b) dane teleadresowe kandydata,
c) życiorys - w przypadku osoby fizycznej lub opis działalności wraz z kalendarium najważniejszych wydarzeń - w przypadku osoby prawnej, instytucji lub ruchu społecznego,
d) opis prowadzonej działalności przez kandydata uzasadniającej zgłoszenie jego kandydatury do Nagrody,

Począwszy od 2009 roku oceny wniosków oraz wyboru laureata bądź laureatów Nagrody dokonuje Kapituła, której przewodniczy Lech Wałęsa.

W skład Kapituły wchodzą:
• Stanisław Szuszkiewicz, b. Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi,
• Jan Krzysztof Bielecki, b. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,
• Bernard Kouchner, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej,
• Władysław Bartoszewski, b. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
• Emil Constantinescu, były Prezydent Rumunii,
• Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Rita Süssmuth - była przewodnicząca Bundestagu,
Mikuláš Dzurinda - były premier Słowacji

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń kandydatów listownie bądź pocztą elektroniczną na adres:

Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy"
00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19,
e-mail: [email protected]
faks: (22) 6251414