Ta strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej

[X] Zamknij
Strona główna » Projekty

Projekty

Solidarni z ...

Dziś dzięki Solidarności możemy cieszyć się wolnością w zjednoczonej Europie.
Musimy jednak pamiętać, że wiele narodów pozbawionych jest tego przywileju, a naszym obowiązkiem jest solidarne wspieranie dążeń pro-demokratycznych wszędzie tam, gdzie odmawia się prawa do wolności i samostanowienia.
Poprzez program „Solidarni z ..." , staramy się realizować postulaty międzynarodowej solidarności, nie odwracając się plecami od ludzi walczących o swoje prawo do wolności.


Solidarni z Kubą

Projekt powstał z potrzeby wyrażenia solidarności w stosunku do Narodu Kubańskiego i jest odpowiedzią na obserwowane z polskiej perspektywy próby działalności wolnościowej na Kubie. Chcemy wspierać i mobilizować kubańskie społeczeństwo w dążeniach do rozwoju wartości demokratycznych. Prowadzimy portal internetowy „Solidarni z Kubą", propagujemy wiedzę na temat aktualnej sytuacji na wyspie, tworzymy przestrzeń medialną i publiczną dla kubańskich obrońców wolności.

 


Solidarni z Tybetem

Projekt powstał w oparciu o serdeczną relację, jaka łączy Prezydenta Lecha Wałęsę i Jego Świątobliwość XIV Dalajlamę od ich pierwszego spotkania w 1993 roku. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu Tybetańczyków w walce o należne im prawa na terenie Chińskiej Republiki Ludowej i informowaniu polskiej opinii publicznej o aktualnej sytuacji Narodu Tybetańskiego w Chinach i na emigracji. W ramach projektu „Solidarni z Tybetem" organizujemy cykliczne seminaria z udziałem ekspertów reprezentujących grono naukowe, organizacje pozarządowe oraz Tybetański Rząd Emigracyjny.
Przy realizacji projektu staramy się współpracować z jak najszerszym gronem organizacji i specjalistów.

 


Solidarni z Iranem

Celem programy „Solidarni z Iranem" jest popularyzacja rzetelnej, nieopartej na stereotypach wiedzy na temat Iranu w społeczeństwie polskim, promowanie dialogu i współpracy we wzajemnych relacjach oraz wspieranie irańskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Stałym elementem naszego programu jest strona internetowa, która ma stanowi platformę medialną dla irańskich ruchów na rzecz demokracji i praw człowieka oraz źródło wiedzy na temat aktualnych wydarzeń w tym kraju. Instytut będzie też podejmował szereg działań o charakterze edukacyjnym, takich jak seminaria, spotkania, debaty itp.

Instytut Lecha Wałęsy pragnie wspierać rozwój wartości demokratycznych oraz społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce jak i na świecie. Mamy nadzieję, że dochowując wierności dziedzictwu „Solidarności", Instytut Lecha Wałęsy może przyczynić się do porozumienia i współpracy ponad podziałami w relacjach pomiędzy społeczeństwami Polski i Iranu.

Intencją Instytutu Lecha Wałęsy jest, zgodnie z naszą misją, prowadzić program „Solidarni z Iranem" w duchu dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. W tym celu mamy zamiar współpracować z jak najszerszym gronem organizacji, instytucji i ekspertów.

Program „Solidarni z Iranem" ma na celu:

  • Popularyzację w społeczeństwie polskim wiedzy dot. Iranu
  • Wspieranie irańskiego społeczeństwa obywatelskiego
  • Stworzenie platformy medialnej dla irańskich ruchów na rzecz demokracji i praw człowieka
  • Promocję dialogu w relacjach między Iranem a Polską i państwami zachodnimi
  • Wzmacnianie wzajemnego zrozumienia oraz szacunku pomiędzy społeczeństwami: polskim    i irańskim
  • Budowanie pozytywnego wizerunku Iranu i społeczeństwa tego kraju

http://solidarniziranem.pl


Eye on Sudan

Instytut Lecha Wałęsy od momentu swego powstania stara się wspomagać państwa i narody dążące do demokratycznych przemian. Organizując serię wydarzeń związanych z Południowym Sudanem staramy się zwrócić uwagę opinii międzynarodowej na problemy, z jakimi boryka się ten region i zwiększyć świadomość dramatycznej sytuacji, w jakiej znajdują się jego mieszkańcy. W ramach projektu organizujemy (we współpracy z najlepszymi ośrodkami analitycznymi) szereg spotkań eksperckich m.in. w Warszawie, Brukseli i Nowym Jorku. Dodatkowo, Instytut Lecha Wałęsy wysyłał do Sudanu obserwatorów, akredytowanych przy South Sudan Referendum Comission, by śledzić i oceniać na bieżąco przebieg czynności związanych z referendum. Podczas wizyty studyjnej, której program zakładał spotkania z pracownikami ONZ, przedstawicielami Rządu Południowego Sudanu czy dziennikarzami, nasi wysłannicy odwiedzili wiele miast i wiosek w Centralnej Ekwatorii, Północnym Bahr el-Ghazal i Jonglei.